Integritetspolicy

Vi förstår att integritet och säkerheten för din personliga information är oerhört viktigt. Denna policy beskriver vad vi gör med din information och vad vi gör för att hålla den säker. Det förklarar också var och hur vi samlar in din personliga information, samt dina rättigheter över all personlig information vi har om dig. Denna policy förklarar hur vi gör detta och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Introduktion

Detta integritetsmeddelande gäller för denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, kontaktar oss via kundtjänst, kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier) du kan ha med oss.
Om du inte samtycker till villkoren ska du inte gå in på denna webbplats. Om du har några frågor om sekretesspraxis, vänligen kontakta oss med hjälp av support / kontakta oss-formuläret på webbplatsen. Du kan använda kontaktlänken på din webbplats eller e-post linda.akerlund@kerlundesign.se för att få kontaktinformation för webbplatsens instruktörer och administratörer.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserade uppgifter. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

Kommunikationsdata inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, meddelanden på sociala medier, inlägg på sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss.
Kunddata innehåller uppgifter om eventuella köp av varor och/eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, inköpsuppgifter och dina kortuppgifter.
Användardata innehåller data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med alla uppgifter som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Detta kan inkludera produkt, innehåll, filer, kurser, frågesporter, undersökningar eller annat innehåll som du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.
Teknisk data inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längden på besöket på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem. Marknadsföringsdata innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan använda kunddata, användardata, tekniska data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi skickar till dig. 

Annan information som samlas in

Vi kan samla in uppgifter om dig genom att du tillhandahåller uppgifterna direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss). Vi kan automatiskt samla in vissa uppgifter från dig när du använder vår webbplats genom att använda cookies och liknande teknik. Se vår cookiepolicy för mer information om detta: Cookie Policy.

Vi kan ta emot data från tredje part som analysleverantörer som Google baserade utanför EU, annonsnätverk som Facebook baserade utanför EU, såsom sökinformationsleverantörer som Google baserade utanför EU, leverantörer av tekniska, betalningar som Stripe och PayPal- och leveranstjänster, såsom datamäklare eller aggregatorer.
Vi kan också få data från offentligt tillgängliga källor som Europeiska kommissionens EU-momsdatabas.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi rätt att ansluta och komma åt annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tredjepartstjänster när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan inkludera
- Zapier.com
- MailChimp.com
- Google.com
- Facebook.com
- app.mailerlite.com
- stripe.com

Känsliga uppgifter

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser uppgifter som innehåller uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om fällande domar och brott.

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan utföra kontraktet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig om det.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

 • - När vi behöver utföra kontraktet mellan oss. 
 • -  När vi behöver behandla data i enlighet med kundens instruktioner. 
 • - När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. 
 • - När vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.  

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, annat än i samband med att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen eller använda sekretessinställningarna i din profil.

Syfte och legitim grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi avser att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunder på vilka vi kommer att behandla sådana uppgifter. Vi har också förklarat vilka våra legitima intressen är där det är relevant.

När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster kan vi komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.
Kommunikation: Detta inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till oss via vår hemsida, kommentarer i bloggen, via e-post, genom sociala medier, inlägg i forumet på utbildningsportalen, alla typer av textmeddelanden. Vi hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.
Kunddata som relaterar till alla typer av köp, beställningar och bokningar av våra varor och tjänster. Det inkluderar ditt namn, fakturaadress, leveransadress, e-post, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, fullständig adress, kvitto och referens på köp samt kontokortsuppgifter via tredjepart (Stripe & PayPal). Vi hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och oss i samband med att du genomför ett köp, en bokning och/eller en beställning via våra webbplatser.
Användardata inkluderar information kring hur du använder våra webbplatser och tjänster tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via våra webbplatser och onlinetjänster. Vi hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av våra webbplatser och tjänster, för att göra säkerhetskopior av våra webbplatser och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administrering av våra webbplatser, tjänster och företagets administrativa uppgifter.
Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina val kring att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredjeparttjänster utifrån dina preferenser. Vi hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i våra marknadsföringsaktiviteter som inkluderar relevant innehåll på våra webbplatser, annonsering på och om webbplatserna, tävlingar, undersökningar, quiz, dragningar av pris i tävlingar, freebies och bonusmaterial samtidigt som vi mäter resultaten för att skapa effektivare marknadsföring. Syftet är att kunna analysera statistiken från dessa marknadsföringsåtgärder, så att vi kan vidareutveckla vår affärsverksamhet och möta efterfrågan på bästa sätt med målet att få vår verksamhet att växa genom en sund marknadsföringsstrategi. Vi kan komma att samla in

Kommunikation, Kunddata, Användardata och marknadsföringsdata för att leverera relevant information via våra webbplatser samt riktade annonser till dig. Det inkluderar Facebook, Instagram, Youtube, Google och display annonser på tredjepartplattformar.  Vår lagliga grund för detta är att vi vill uppnå våra tillväxtmål och bygga en blommande verksamhet. Vi kan också komma att använda sådan data för att skicka andra typer av marknadsföringsbudskap till dig. Syftet med det är antingen för att få ditt samtycke eller andra legitima anledningar för att få vår verksamhet att växa.

Marknadsföringskommunikation

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att utveckla vår verksamhet). Enligt förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (PECR) kan vi skicka marknadsföringskommunikation från oss om du har gjort ett köp eller bett om information från oss om våra varor eller tjänster eller om du har gått med på att ta emot marknadsföringskommunikation och i varje enskilt fall har du inte valt bort att ta emot sådan kommunikation sedan dess.

Enligt dessa regler, om du är ett aktiebolag, kan vi skicka marknadsföringsmeddelanden till dig utan ditt samtycke. Du kan dock fortfarande välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst. Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål kommer vi att få ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att följa opt-out-länkarna i alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att skicka e-post till oss via kontaktformuläret när som helst.

Om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation gäller denna opt-out inte personuppgifter som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan:
Leverantör av onlinekursplattform Zenler.com kommer att vara personuppgiftsbiträde för dina uppgifter. Vi har ingått ett databehandlingstillägg med Zenler för att behandla dina uppgifter. Andra företag i vår grupp som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och utför ledarskapsrapportering. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller molninfrastruktur, videohosting, livevideoplattformar, e-postleverantör, IT och systemadministrationstjänster.

 • - Amazon
 • - Sendgrid 
 • - FileStack 
 • - Vimeo 
 • - Zoom

Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster. Statliga organ som kräver att vi rapporterar behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter. Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vi kräver att alla tredje parter till vilka vi överför dina uppgifter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp vilket innebär att du överför dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivåer för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföringar av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier. Många av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES. När vi överför dina personuppgifter från EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

Den här onlinekursplattformen (Zenler-leverantör) är baserad i Storbritannien, detta är vår databehandlare och vi har ingått databehandlingsavtal för processorn för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen; eller när vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa; eller när vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av EU-US Privacy Shield som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

När vi använder leverantörer baserade i USA (till exempel Amazon, Sendgrid) kan vi överföra data till dem där vi har undertecknat databehandlingstillägg för leverantören för att skydda data som delas mellan Europa och USA. Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Vänligen maila oss på linda.akerlund@kerlundesign.se om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när vi överför dina personuppgifter från EES.

Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att känna till sådana uppgifter. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av tystnadsplikt.

Vi har infört förfaranden för att hantera alla misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Lagring av uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer vad som är rätt tid att behålla uppgifterna för tittar vi på dess mängd, art och känslighet, potentiell risk för skada från obehörig användning eller avslöjande, behandlingsändamålen, om dessa kan uppnås på andra sätt och lagkrav.

För bokföringsändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sju år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Dina juridiska rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:
 

 • - Begär tillgång till dina personuppgifter. 
 • - Begära rättelse av dina personuppgifter. 
 • - Begära radering av dina personuppgifter. 
 • - Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • - Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • - Begära överföring av dina personuppgifter. 
 • - Rätt att återkalla samtycke.

Du kan se mer om dessa rättigheter på:
Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen nå oss via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem.

Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom 30 dagar. Ibland kan det ta längre tid än 30 dagar om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Externa länkar

Vi kan inkludera länkar till tredje parts webbplatser, tillägg och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår Cookie Policy.

Så här kontaktar du oss

Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår praxis, eller om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter. Du kan kontakta oss via support/ kontaktformuläret på webbplatsen eller via e-post: linda.akerlund@kerlundesign.se